Nějaké otázky?+420228880486

Pravidla loterií

Podmínky účasti a pravidla soutěží na sociálních sítích pořádaných společností Open24

Před účastí v soutěži na sociálních sítích, pořádané společností Open24 (dále jen „Soutěž na sociálních sítích“), si prosím pozorně přečtěte tyto Podmínky účasti a pravidla, jelikož se jimi Soutěž bude řídit. V případě, že s těmito Podmínkami účasti a pravidly nesouhlasíte, nemůžete se Soutěže na sociálních sítích účastnit. Každou Soutěž na sociálních sítích vyhlašuje společnost UAB Open24 (dále jen „Open24“).

PODMÍNKY ÚČASTI: Soutěží na sociálních sítích se smí účastnit pouze plnoleté osoby. Aby účastníci mohli být zařazeni mezi pretendenty na výhru, jsou povinni provést úkoly, které budou popsány ve vyhlášení Soutěže na sociálních sítích (dále jen „Vyhlášení“). Ve Vyhlášení soutěže bude uvedeno datum ukončení Soutěže, počet výherců (dále jen „Výherce / výherci“) a datum vyhlášení Výherce / výherců. Soutěží na sociálních sítích se nemohou účastnit zaměstnanci firmy Open24, jejich rodinní příslušníci ani osoby, jejichž práce nějakým způsobem souvisí se Soutěží. Výherce / výherci mohou být požádání o prokázání své totožnosti osobními doklady.

VÝHRA: Výherce / výherci mají právo obdržet výhru, jejíž popis bude uveden ve Vyhlášení soutěže (dále jen „Výhra“). Může být vypsána jedna Výhra či několik Výher, jež je možno získat a jejichž popis bude uveden ve Vyhlášení soutěže. Výherce / výherci budou vybráni metodou náhodného výběru, a to ze všech účastníků Soutěže, kteří učiní zápisy / komentáře do Vyhlášení soutěže, splní podmínky a splní zadané úkoly.

VÝBĚR VÝHERCE: Výherce / výherci budou vybráni metodou náhodného výběru, a to poté, co v předem určeném termínu skončí Soutěž na sociálních sítích. Společnost Open24 Výherce oznámí v původním Vyhlášení soutěže, a to v termínu uvedeném v tomto Vyhlášení. Výherce / výherci jsou povinni kontaktovat společnost Open24 v termínu uvedeném ve vyhlášení Výherce. Pokud tak učiní, mají právo obdržet Výhru. Po vypršení tohoto termínu již nebude možné Výhru obdržet a bude nabídnuta jiné osobě. Aby Výherce / výherci mohli obdržet Výhru, jsou povinni uvést své jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a případně adresu bydliště (pokud je tato adresa potřeba k zaslání Výhry). Pokud je k zaslání Výhry potřebná adresa bydliště a Výherce / výherci ji neuvedou, nebude jim Výhru možno zaslat.

VOLBA PRÁVA: Soutěže na sociálních sítích i tyto Podmínky účasti a pravidla se řídí platnými zákony Litevské republiky a mají být vykládány podle těchto zákonů.

DOTAZY: Máte-li jakékoli dotazy týkající se Soutěží na sociálních sítích či jejich pravidel a průběhu, pište prosím na adresu info@open-24.cz