Nějaké otázky?+420228880486

Ochrana osobních údajů

Vysoce si ceníme vašeho soukromí a chráníme ho, proto bychom vám rádi co nejjasněji vysvětlili, jak fungují principy shromažďování a používání osobních údajů na našich webových stránkách. Proto také zavádíme aktualizované Zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies (dále jen „zásady“), kde najdete ustanovení a principy ochrany osobních údajů.

Tyto zásady platí pro navštěvování webových stránek „Open 24“(dále jen společnosti), registrování nebo objednávání zboží v našem e-shopu a newslettery. Při správě osobních údajů se řídíme nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů č. 2016/679, zákonem o právní ochraně osobních údajů, dalšími souvisejícími právními předpisy Litevské republiky a pokyny kontrolních institucí.  (připojit dokumenty)

 

Zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies

Zpracování osobních údajů ve společnosti

Abychom zajistili transparentní a odpovědné zpracování osobních údajů, informujeme, že společnost spravuje osobní údaje k následujícím účelům:

 • služby internetového obchodu;
 • přímý marketing, včetně zasílání obchodních sdělení;
 • další účely související s vnitřní správou, například, pro správu údajů zaměstnanců společnosti.

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány?

Společnost shromažďuje a spravuje následující kategorie osobních údajů:

 • základní údaje, nezbytné pro výše zmíněné účely: jméno, příjmení a kontaktní údaje;
 • údaje nezbytné pro prodej zboží: podrobnosti objednávky, faktury, údaje týkající se plateb, atd.;
 • další údaje shromažďované s vaším souhlasem, které jsou podrobně definovány, když je vyžadován váš souhlas.

Na jakých právních základech mohou být vaše osobní údaje shromažďovány?

Společnost může shromažďovat vaše osobní údaje pouze na právním podkladu pro legální zpracování. Právním základem je uzavření a plnění smlouvy, když uzavřete kupní smlouvu se společností. Právním základem pro zpracování údajů mohou být také oprávněné zájmy společnosti, například, když společnost rozesílá informace o novinkách a informuje o zboží či službách. Dalším základem, na kterém společnost může zpracovávat osobní údaje, je váš souhlas (například, přímý marketing, při rozesílání individualizovaných nabídek, podpora analýzy individuálních klientů nebo další případy). Společnost může rovněž zpracovávat vaše osobní údaje stejným způsobem jako při plnění zákonných povinností (pro splnění požadavků právních předpisů, poskytnutí odpovědí na oprávněné žádosti státu a obcí apod.) nebo jiných právních důvodů pro právní zacházení.

Pravidla zpracování osobních údajů >>

Soubory cookies

Informace shromážděné soubory cookies nám umožňují zajistit vám pohodlné prohlížení a atraktivní nabídky a zjistit více o chování uživatelů webových stránek, analyzovat trendy a zlepšovat webové stránky a služby zákazníkům.

Cookies slouží i k zaregistrování, zda souhlasíte s používáním cookies na webových stránkách společnosti, aby tato otázka nemusela být pokládána při každé návštěvě stránek.

Ke statistikám o návštěvnících na stránkách společnosti mají přístup zaměstnanci odpovědní za analyzování těchto údajů a zlepšování stránek, stejně jak partneři společnosti poskytující nástroje pro správu obsahu webových stránek.

Jak mohu spravovat své soubory cookies?

Na webových stránkách společnosti můžete zvolit, zda chcete používat cookies. Soubory cookies můžete spravovat a/nebo mazat podle svých preferencí. V nastavení prohlížeče (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome atd.) můžete zvolit, které soubory cookies přijímat, nebo odmítat. Můžete smazat všechny soubory cookies, které již jsou ve vašem počítači; ve většině prohlížečů můžete nastavit, aby se soubory cookies neukládaly. Umístění těchto nastavení závisí na prohlížeči, který používáte.

Ve většině prohlížečů můžete provést následující:

 •                     zkontrolovat, které soubory cookies jsou uloženy a odstranit jednotlivé soubory cookies;
 •                     blokovat soubory cookies třetích stran;
 •                     blokovat soubory cookies z konkrétních webových stránek;
 •                     blokovat veškeré odesílání souborů cookies;
 •                     vymazat veškeré soubory cookies při zavření prohlížeče.

Pokud nesouhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem počítači nebo jiném zařízení, můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas po změně nastavení a vymazání uložených souborů cookies. Pokud se rozhodnete pro vymazání cookies, nezapomeňte, že bude vymazáno vámi uložené nastavení. Navíc, při zcela zablokovaných cookies mnoho webových stránek (včetně stránek „Open 24“) nebude fungovat správně. Z tohoto důvodu nedoporučujeme vypínat používání souborů cookies při používání webových stránek společnosti.

Více informací o souborech cookies a o tom, jak je spravovat nebo odstraňovat, najdete na www.allaboutcookies.org a ve stránce nápovědy vašeho prohlížeče.

Zjistěte více o cookies >>  

BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou spravovány odpovědně a bezpečně, v souladu se všemi zákony a vyhláškami platnými v Litevské republice. Při zavádění nástrojů pro zpracování osobních údajů, stejně jako během zpracování údajů, používáme vhodnou právní a technickou ochranu údajů a organizační opatření pro ochranu vašich osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, pozměněním, ztrátou, zveřejněním a jakýmkoliv jiným neautorizovaným nakládáním.

Zaměstnanci společnosti se písemně zavazují třetím stranám nezveřejňovat nebo nešířit informace o zákaznících společnosti, včetně návštěvníků webových stránek, na pracovišti.

Bezpečnostní opatření týkající se osobních údajů jsou stanovena s přihlédnutím k rizikům, která vznikají při zpracování osobních údajů. Více informací o bezpečnosti osobních údajů v naší společnosti najdete v našich Pravidlech zpracování osobních údajů.

VAŠE PRÁVA A DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Jste oprávněni:

 • požádat společnost o poskytnutí informací o vašich osobních údajích zpracovávaných „Open 24“, kde a jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány a jak s nimi společnost nakládá;
 • požádat společnost o opravu vašich osobních údajů a/nebo pozastavení zpracování takových údajů, s výjimkou uložení, v případě, že se domníváte, že jsou tyto údaje nesprávné, neúplné nebo nepřesné;
 • požádat společnost o smazání osobních údajů nebo zastavení zpracování takových údajů, s výjimkou uložení, v případě, že se domníváte, že jsou osobní údaje zpracovávány nelegálně nebo podvodně, že je zpracováváno nadměrné množství osobních údajů, nebo existují základy pro další právní kroky;
 • nesouhlasit se zpracováním vašich osobních údajů, když jsou tyto údaje zpracovávány nebo je plánováno jejich zpracování k účelům přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu společností nebo třetí osobou, které jsou osobní údaje poskytnuty.
 • systematicky, ve strojově čitelném formátu obdržet personalizované osobní údaje, které poskytnete společnosti, a předat údaje dalšímu kontrolujícímu, nebo, tam kde je to technicky možné, požadovat po společnosti přímý převod takovýchto údajů jinému správci (právo na přenositelnost údajů).

Pro realizaci svých práv nebo stížností můžete kontaktovat info@open-24.cz 

Můžete se obrátit také na Úřad pro ochranu osobních údajů, ale všechny problémy se s vámi vždy snažíme vyřešit přímo.

Máte-li jakékoliv dotazy k těmto zásadám ochrany soukromí, kontaktujte prosím „Open 24“ kterýmkoliv z níže uvedených způsobů:

 •               písemně na – e-mail  info@open-24.cz
 •               ústně – na telefon +420 228 880 486

Jak se dozvím o změnách těchto zásad?

Při aktualizaci těchto zásad ochrany soukromí a používání souborů cookies společnosti „Open 24“ vás budeme informovat o hlavních změnách publikováním oznámení na webových stránkách open-24.cz;

Aktualizováno 22. května 2018