TEVA DNY! -40 % na všechny produkty TEVA s kódem: TEVA
KUP NYNÍ
*Slevy platí z DMC. Nabídka platí do 28. 7. 2024.
Nějaké otázky?+420228880486

Souhlas se zasíláním připomínek o položkách ponechaných v nákupním košíku

SMLOUVA
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ UPOMÍNEK O POLOŽKÁCH PONECHANÝCH V NÁKUPNÍM KOŠÍKU
                    

Zaškrtnutím políčka "Souhlasím" potvrzuji, že jsem se seznámil/a s tím, jakým způsobem bude společnost UAB Open 24, IČO 300569944, se sídlem: Turgelių 1, LT-02103 Vilnius (dále jen "Společnost"), jako správce údajů, zpracovávat mé osobní údaje za níže uvedených podmínek, a s tímto zpracováním svých osobních údajů dobrovolně souhlasím.

Účel: zasílání upomínek o zboží ponechaném v nákupním košíku

Zpracovávané osobní údaje: kontaktní údaje a e-mailová adresa.

Byl/a jsem informován/a o tom, že:

-        Společnost bude zpracovávat mé výše uvedené osobní údaje na právním základě mého svobodně uděleného souhlasu, který mám právo kdykoli odvolat.

-        Společnost při zpracování mých osobních údajů za výše uvedeným účelem nepoužívá žádné automatizované rozhodovací procesy, včetně profilování, které by pro mě mohly mít právní důsledky nebo podobně závažné účinky.

-        Společnost je oprávněna získat mé výše uvedené osobní údaje pouze ode mě..

-        Společnost je oprávněna předat mé výše uvedené osobní údaje zpracovatelům údajů, kteří poskytují služby přímého marketingu zasílání zpráv, analýzy dat, ukládání dat, hostingové služby webových stránek.

-        Společnost bude zpracovávat mé osobní údaje po dobu platnosti mého souhlasu, nejdéle však po dobu 2 (dvou) let. Pokud odvolám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro určitý účel, osobní údaje již nebudou pro tento účel zpracovávány a budou vymazány.

Jsem si vědom/a, že mám tato práva, a rozumím jim: požadovat opravu nesprávných, neúplných nebo nepřesných osobních údajů; požadovat likvidaci mých osobních údajů nebo pozastavení zpracování mých osobních údajů, s výjimkou jejich uchovávání, pokud se tak děje v rozporu s právními předpisy; obdržet své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a/nebo počítačově čitelném formátu; vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů; odvolat tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů, aniž je dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před odvoláním souhlasu; omezit zpracování mých osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy; nebo podat stížnost u Státního úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsem informován/a, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu, které bylo provedeno před odvoláním souhlasu.

Jsem informován/a a beru na vědomí, že pokud si přeji kdykoli uplatnit právo na odvolání souhlasu, vznést námitku proti zpracování nebo uplatnit jiná práva, mohu tak učinit písemně a/nebo ústně kontaktováním společnosti na těchto kontaktních údajích: e-mailem na adrese info@open-24.cz a/nebo telefonicky na čísle +420 228 880 486.

Kontaktní údaje společnosti:

UAB Open 24

IČO: 300569944

Sídlo: Turgelių 1, LT-02103 Vilnius

Tel.: +420 228 880 486

E-mail: info@open-24.cz