LETNÍ SLEVY AŽ -50%
KUP NYNÍ
Nějaké otázky?+420228880486

Zằsady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů webových stránek https://www.open-24.cz (dále jen "webové stránky") společnosti UAB Open 24, IČO 300569944, registrační adresa Turgelių g. 1, LT-02103 Vilnius (dále jen "společnost") (dále jen "zásady“), vysvětlují, jak společnost jako správce vašich osobních údajů nakládá s vašimi osobními údaji, když navštěvujete a používáte webové stránky, když se registrujete, nakupujete nebo když se přihlásíte k odběru newsletterů nebo přímých marketingových sdělení.

Při zpracování osobních údajů se Společnost řídí a dodržuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR"), zákon České republiky o právní ochraně osobních údajů, jakož i veškeré další platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Používáte-li Webové stránky, znamená to, že jste si přečetli a porozuměli těmto Zásadám ochrany osobních údajů a účelům, metodám a postupům zpracování vašich osobních údajů, které jsou v nich uvedeny.

 1.      JAKÝMI ZÁSADAMI SE ŘÍDÍME

Při zpracování vašich osobních údajů:

(a) budeme dodržovat požadavky platných a účinných právních předpisů, včetně GDPR;

b) Vaše osobní údaje budeme zpracovávat zákonným, korektním a transparentním způsobem;

c) Vaše osobní údaje budeme shromažďovat pro stanovené, jasně definované a legitimní účely a nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje způsobem, který je s těmito účely neslučitelný, s výjimkou zákonem povoleného rozsahu;

d) Podnikneme veškeré přiměřené kroky k zajištění toho, aby osobní údaje, které nejsou přesné nebo úplné s ohledem na účely, pro které jsou zpracovávány, byly neprodleně opraveny, doplněny, pozastaveny nebo vymazány;

e) Budeme je uchovávat ve formě, která umožní vaši identifikaci, po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;

f) Osobní údaje neposkytneme třetím stranám ani je nezveřejníme, s výjimkou případů uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů nebo v platných právních předpisech;

g) Zajistíme, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány způsobem, který pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření zajistí odpovídající zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 1.      JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše získané osobní údaje zpracováváme následujícími způsoby:

(a) když nám poskytnete osobní údaje. Své osobní údaje a další informace nám poskytujete používáním webových stránek, tím, že nám napíšete nebo komunikujete s naším týmem zákaznického servisu telefonicky, e-mailem nebo jinými prostředky, tím, že nám podáváte své stížnosti a/nebo dotazy, přihlašujete se k odběru našeho zpravodaje nebo jiným způsobem;

b) když používáte Webové stránky. Při používání Webových stránek jsou automaticky shromažďovány určité informace (např. typ webového prohlížeče, který používáte, počet návštěv Webových stránek, stránky, které si na Webových stránkách prohlížíte, atd;

c) když obdržíme vaše osobní údaje od jiných osob v souladu s postupem stanoveným zákonem a/nebo těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Údaje získané výše uvedenými způsoby můžeme kombinovat (např. můžeme kombinovat vámi poskytnuté osobní údaje s údaji získanými prostřednictvím souborů cookie na Stránkách nebo s údaji získanými zákonným způsobem od třetích osob).

 1.      ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dovolujeme si vás informovat, že společnost zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

 1.                      Za účelem uzavření a plnění smlouvy o prodeji na dálku (přijetí a vyřízení objednávky):

Kategorie údajů: jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, zvolený způsob doručení, doručovací adresa (město, ulice, PSČ), zvolený způsob platby, údaje o objednávce, informace obsažené na fakturách za objednávku (potvrzení platby, částka atd.), získané věrnostní body, vaše připomínky k vyřízení objednávky.

Právní základ zpracování: uzavření a plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Doba zpracování: 5 (pět) let ode dne uzavření smlouvy, pokud není společnost ze zákona povinna uchovávat osobní údaje po delší dobu.

Údaje získáváme od: vás; třetích stran.

Údaje poskytujeme nebo předáváme od: vás; třetích stran.

Údaje poskytujeme nebo předáváme: Zpracovatelům údajů (IT, servisní stanice, virtuální cloudová úložiště, poskytovatelé služeb přímého marketingu atd.) Příjemcům údajů (finanční a platební instituce, doručovací nebo kurýrní služby atd.). Orgánům a institucím veřejné moci (pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné k ochraně práv společnosti, musí společnost předat vaše údaje orgánům veřejné moci).

 1.                      Pro účely registrace (vytvoření profilu kupujícího) na webových stránkách:

Kategorie údajů: e-mailová adresa, údaje z vašich účtů na sociálních sítích www.facebook.com a/nebo Google+ (jméno, příjmení, obrázek), pokud se na Webové stránky registrujete prostřednictvím výše uvedených sociálních sítí.

Právní základ pro zpracování údajů: smlouva (podmínky používání Společnosti).

Doba zpracování: až 5 let od data vašeho posledního přihlášení k osobnímu účtu.

Údaje získáváme od: vás; třetích stran (Facebook Inc., Google Inc.).

Údaje poskytujeme nebo předáváme: zpracovatelům údajů (IT, servisní stanice, virtuální cloudová úložiště, poskytovatelé služeb přímého marketingu atd.); orgánům veřejné moci a subjektům (pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné k ochraně práv Společnosti, je Společnost povinna předat vaše údaje orgánům veřejné moci).

Pokud na Webové stránky přistupujete pomocí ověřovacích nástrojů třetích stran nebo následně propojíte svůj účet na Webových stránkách s účty třetích stran (např. Facebook, Google), tyto třetí strany nám (i) předají nebo (ii) od nás získají některé vaše osobní údaje, jak je uvedeno níže:

 •        Pokud se k Webovým stránkám připojíte pomocí služby Google+, autentizační služby nám poskytuje společnost Google Ireland Limited, od které obdržíme vaše jméno, profilový obrázek, e-mailovou adresu, ID účtu Google, přičemž v takovém případě se na vás navíc vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti Google Ireland Limited, které podrobně popisují způsob, jakým zpracovává vaše údaje;
 •        Pokud na webové stránky přistupujete pomocí Facebooku, ověřovací služby poskytuje společnost Facebook Ireland Ltd.; od společnosti Facebook získáváme vaše jméno, příjmení, profilový obrázek, e-mailovou adresu, identifikační číslo účtu na Facebooku; v takovém případě se na vás navíc vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook Ireland Ltd., které podrobně popisují způsob, jakým tato společnost zpracovává vaše údaje.

 

 1.                      Za účelem zasílání přímých marketingových zpráv, průzkumů, dotazníků, připomínek ohledně produktů, které jste si vybrali v nákupním košíku:

Kategorie údajů: e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o nákupu (zakoupené zboží, ceny zboží).

Právní základ pro zpracování: Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo oprávněné zájmy společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Doba zpracování: Osobní údaje jsou uchovávány po dobu platnosti vašeho svobodně uděleného souhlasu, nejdéle však po dobu 2 (dvou) let.

Údaje získáváme od: vás; třetích stran.

Údaje poskytujeme nebo předáváme: zpracovatelům údajů (IT, servisní stanice, virtuální cloudová úložiště, poskytovatelé služeb přímého marketingu atd.)

 4.                       Pro účely zasílání newsletterů:

Kategorie údajů: e-mailová adresa

Právní základ pro zpracování: váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Doba zpracování: Osobní údaje jsou uchovávány po dobu platnosti vašeho svobodného souhlasu, nejdéle však 2 (dva) roky.

Údaje získáváme od: vás; třetích stran.

Údaje poskytujeme nebo předáváme: zpracovatelům údajů (IT, servisní stanice, virtuální cloudová úložiště, poskytovatelé služeb přímého marketingu atd.) Orgánům a institucím veřejné moci (pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné k ochraně práv společnosti, musí společnost předat vaše údaje orgánům veřejné moci).

 1.                         Pro účely věrnostního programu:

Kategorie údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, zakoupené zboží, cena zboží.

Právní základ pro zpracování: váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Doba zpracování: Osobní údaje jsou uchovávány po dobu platnosti vašeho svobodného souhlasu, nejdéle však 2 (dva) roky.

Údaje získáváme od: vás; třetích stran.

Údaje poskytujeme nebo předáváme: zpracovatelům údajů (IT, servisní stanice, virtuální cloudová úložiště, poskytovatelé služeb přímého marketingu atd.)

Příjemcům údajů (finanční a platební instituce, doručovací nebo kurýrní služby atd.)

 1.                        Pro účely správy účtů společnosti na sociálních sítích (https://www.facebook.com/Open24CZ/, https://www.instagram.com/open24cz/):

Kategorie údajů: název vašeho účtu na sociální síti, vaše fotografie, vaše reakce na obsah vytvořený Společností (lajky, komentáře, sdílení), vaše adresa a telefonní číslo v případě výhry v soutěžích pořádaných Společností a zveřejněných na sociálních sítích.

Právní základ pro zpracování: váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Doba zpracování: osobní údaje jsou uchovávány po dobu platnosti účtu Společnosti nebo vašeho účtu na sociální síti, pokud předtím nevyjádříte přání vymazat své údaje obsažené na účtech Společnosti na sociálních sítích.

Údaje získáváme od: vás; třetích stran.

Údaje poskytujeme nebo předáváme: zpracovatelům údajů (IT, servisním stanicím, virtuálním cloudovým úložištím, poskytovatelům služeb přímého marketingu atd.) Příjemcům údajů (finanční a platební instituce, doručovací nebo kurýrní služby atd.). Orgánům a institucím veřejné správy (pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné k ochraně práv společnosti, musí společnost předat vaše údaje orgánům veřejné správy).

 1.                      Pro účely zákaznického servisu (žádosti, dotazy, stížnosti, jiné zprávy zaslané Společnosti):

Kategorie údajů: jméno, e-mailová adresa, obsah žádosti, dotazu, stížnosti nebo jiné zprávy.

Právní základ pro zpracování: váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Doba zpracování: Osobní údaje jsou uchovávány do doby, než svůj svobodný souhlas odvoláte, nejdéle však po dobu 2 (dvou) let.

Údaje získáváme od: vás; třetích stran.

Údaje poskytujeme nebo předáváme: zpracovatelům údajů (IT, servisní stanice, virtuální cloudová úložiště, poskytovatelé služeb přímého marketingu atd.) Příjemcům údajů (finanční a platební instituce, doručovací nebo kurýrní služby atd.). Orgánům a institucím veřejné správy (pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné k ochraně práv společnosti, musí společnost předat vaše údaje orgánům veřejné správy).

Orgánům veřejné moci a institucím (pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné pro ochranu práv společnosti, je společnost povinna předat vaše údaje orgánům veřejné moci).

 1.      Pro účely vymáhání právních povinností uložených Společnosti. Společnost informuje, že v některých případech může zpracovávat vaše osobní údaje také za účelem plnění právních povinností uložených Společnosti (např. za účelem splnění požadavků regulačních předpisů, jakož i za účelem odpovědi na zákonné a odůvodněné žádosti státních a obecních orgánů, soudů nebo jiných subjektů apod.).

Kategorie údajů: minimální údaje požadované v konkrétním případě.

Právní základ zpracování: plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Doba zpracování: osobní údaje jsou uchovávány po minimální dobu nezbytnou k dosažení účelu.

Údaje získáváme od: vás; třetích stran.

Údaje poskytujeme nebo předáváme: orgánům veřejné moci a subjektům (pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné k ochraně práv společnosti, musí společnost vaše údaje předat orgánům veřejné moci).

 1.                        Za účelem zajištění funkčnosti webových stránek, shromažďování statistických informací, analýzy informačních toků, zlepšování webových stránek a jejich prohlížení a personalizace uživatelů webových stránek:

Kategorie údajů: IP adresa, vaše akce na Webových stránkách [...].

Právní základ pro zpracování: váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Doba zpracování: Osobní údaje jsou uchovávány po dobu platnosti konkrétního souboru cookie, pokud dříve neodvoláte svůj svobodný souhlas se zaznamenáváním souborů cookie. Více informací o tom naleznete v části IX těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Údaje získáváme od: vás; třetích stran.

Údaje poskytujeme nebo předáváme: zpracovatelům údajů (IT, servisním stanicím, virtuálním cloudovým úložištím, poskytovatelům služeb přímého marketingu atd.)

 1.        PRODEJ DAT MIMO EU?

Společnost může na základě zákonného základu a účelu předat vaše osobní údaje subjektům mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) (např. pokud jsou zpracovatelé nebo příjemci osobních údajů společnosti usazeni mimo EHP). V případě, že jsou osobní údaje předávány z EHP do zemí, které nejsou Evropskou komisí uznány jako země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, přijme Společnost veškerá přiměřená opatření k ochraně vašich osobních údajů (např. tím, že při předávání osobních údajů bude vycházet ze standardních smluvních doložek pro dohody o předávání údajů schválených Evropskou komisí).

 1.      JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKT ÚDAJŮ?

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 1.                         Právo být informován o zpracování osobních údajů společností. Máte právo obdržet informace o zpracování Vašich osobních údajů, zdrojích Vašich osobních údajů, účelech zpracování, právních důvodech, době uchovávání a osobách, příjemcích údajů nebo zpracovatelích údajů, právech subjektu údajů atd.
 2.                         Právo na přístup k vašim osobním údajům zpracovávaným Společností. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Společností a na získání jejich kopie.
 3.                         Právo požadovat opravu vašich osobních údajů zpracovávaných Společností. Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů zpracovávaných Společností.
 4.                         Právo požadovat vymazání údajů. Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny, odvolali jste svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, zpracování bylo založeno na vašem souhlasu, zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu a vy proti takovému zpracování vznesete námitku a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování údajů, jsme povinni vymazat vaše osobní údaje, abychom splnili právní povinnost, která nám byla uložena, nebo jsme vaše osobní údaje zpracovávali protiprávně.
 5.                         Právo na omezení zpracování. Máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů Společností, pokud zpochybňujete přesnost údajů a Společnost provede související kontrolu, vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně, ale nesouhlasíte s výmazem údajů, vaše osobní údaje již nejsou nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny, ale jsou potřebné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, vznesli jste námitku proti zpracování, jak je popsáno níže, do doby ověření, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad vašimi důvody.
 6.                         Právo vznést námitku proti zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů Společností pro účely přímého marketingu, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů ve veřejném zájmu nebo v oprávněném zájmu Společnosti, pokud tyto zájmy nepřevažují nad vašimi důvody.
 7.                         Právo na přenositelnost vašich osobních údajů. Máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, nebo právo požadovat jejich předání jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a počítačově čitelném formátu za předpokladu, že zpracování vašich osobních údajů je založeno na vašem souhlasu nebo na dohodě mezi námi a že vaše osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně.
 8.                         Právo podat stížnost u Státního úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva, máte právo obrátit se na Státní inspekci ochrany osobních údajů.

Chcete-li uplatnit svá práva, můžete společnost kontaktovat na následující kontaktní e-mailové adrese: info@open-24.cz. Společnost vás může před uplatněním vašich práv požádat o předložení dokladu totožnosti.

Společnost vás tímto informuje, že uplatnění výše uvedených práv může podléhat podmínkám pro uplatnění konkrétního práva stanoveným v právních předpisech, a proto má společnost v případě existence konkrétních důvodů stanovených v právních předpisech právo vaši žádost o uplatnění konkrétního práva odmítnout písemným odůvodněným zamítnutím.

Společnost se zavazuje po obdržení Vaší žádosti Vaše právo realizovat co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne obdržení Vaší žádosti, nebo jeho realizaci písemně odmítnout s uvedením důvodů takového odmítnutí. Společnost má právo požadovat přiměřený poplatek, pokud jsou vaše žádosti zjevně neopodstatněné, opakované nebo nadměrné.

 1.       PŘÍMÁ MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

Společnost má právo zpracovávat vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu, zasílání newsletterů, upomínek na zboží, které jste si vybrali v nákupním košíku, dotazníků a průzkumů, a to na základě vašeho svobodně uděleného souhlasu s takovým zpracováním vašich osobních údajů nebo na základě oprávněných zájmů společnosti. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že Společnost kontaktujete e-mailem na adrese info@open-24.cz a/nebo pomocí pokynů uvedených v každé zprávě.

Kromě toho může Společnost použít vaše osobní údaje k uvedení vlastního obdobného zboží nebo služeb na trh. Proti tomu můžete předem vznést námitku tak, že kontaktujete Společnost na adrese info@open-24.cz. Následně můžete vznést námitku proti takovému používání vašich osobních údajů nebo se z něj odhlásit, a to tak, že kontaktujete Společnost na adrese info@open-24.cz a/nebo použijete pokyny uvedené v každé zprávě.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu provedeného před odvoláním souhlasu.

 1.      PROFILOVÁNÍ

Společnost může použít vaše osobní údaje k profilování pouze s vaším předchozím písemným souhlasem.

Upozorňujeme, že Společnost při zpracování vašich osobních údajů pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nepoužívá automatizované rozhodovací procesy[A8], včetně profilování, které pro vás mohou mít právní důsledky nebo podobně závažné účinky.

Společnost však může s vaším souhlasem zpracovávat vaše osobní údaje automatizovaně za účelem vaší klasifikace jako relevantního zákazníka a poskytování obchodních nabídek na míru, které odpovídají vašim potřebám, přičemž máte právo požádat o lidský zásah, abyste mohli vyjádřit svůj názor nebo vznést námitku proti takové klasifikaci.

 1.      ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zavazujete se, že Společnosti poskytnete pouze správné údaje a že budete chránit a nikomu neprozradíte své přihlašovací údaje na Webové stránky.

Společnost zpracovává vaše osobní údaje odpovědným a bezpečným způsobem v souladu s právními požadavky na zabezpečení osobních údajů. Při stanovení opatření pro zpracování osobních údajů, jakož i v průběhu zpracování údajů, Společnost zavede vhodná technická a organizační opatření pro ochranu údajů stanovená právními předpisy, aby chránila jí zpracovávané osobní údaje před náhodným nebo protiprávním zničením, poškozením, změnou, ztrátou, zveřejněním, jakož i před jakýmkoli jiným neoprávněným zpracováním. Úroveň opatření k zabezpečení osobních údajů se stanoví s ohledem na rizika spojená se zpracováním osobních údajů.

Zaměstnanci společnosti, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou mimo jiné seznámeni s požadavky na ochranu osobních údajů a zajišťují plnou důvěrnost zpracovávaných osobních údajů.

 1.       COOKIES

Společnost vás tímto informuje, že webové stránky používají soubory cookie. Další informace o souborech cookie naleznete v "Zásadách používání souborů cookie" Společnosti, které jsou nedílnou součástí těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 1.     VAŠE PRÁVO NA STÍŽNOST

Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva, můžete se kdykoli obrátit na Společnost e-mailem na adrese info@open-24.cz nebo (a) podat stížnost Státnímu úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailem na adrese posta@uoou.cz).

 1.      ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost má právo změnit podmínky uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud změníme podmínky těchto Zásad ochrany osobních údajů, zveřejníme aktualizovanou verzi těchto Zásad ochrany osobních údajů na našich webových stránkách.

 1.     KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontaktní údaje společnosti, která jako správce údajů zpracovává vaše osobní údaje uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů:

Open 24

IČO: 300569944

Adresa registrace: Turgelių 1, LT-02103 Vilnius

Máte-li jakékoli dotazy týkající se informací obsažených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, obraťte se na společnost způsobem, který vám vyhovuje: písemně – e-mailem na adresu info@open-24.cz nebo ústně – telefonicky na čísle +420228880486 [A10]

Byly provedeny změny Zásad ochrany osobních údajů, které jsou účinné od 1. prosince 2021.