Nějaké otázky?+420228880486

filtry

 • Velikost
  Obuv
  37
 • Barva
 • Materiály
 • Cena
  Od:
  Do:

OK

HUNTER

filtry Třídit podle

Třídit podle


hunter logo-minHunterje značka britského dědictví známá pro svůj kultovní model Original. Společnost byla založena ve Skotsku v roce 1856 podnikatelem Henry Lee Norrisem jako North British Rubber. Značka má historicky inovativní a průkopnické návrhy.

Původně byly holinky značky Hunter navrženy pro zdolávání náročného terénu Skotska a boj s nepředvídatelným počasím. Od té doby se pověst holinek značky Hunterpro muže, ženy a děti pro

jejich výkonnost, odolnost a  vynikající pohodlí stala legendární po celém světě. Ačkoliv  již od té doby uplynulo více než 150 let a za tu dobu prošly velkým vývojem, existují věci, jež by u holinek značky Hunter Henry rozpoznal i v současné době: péči, řemeslnou práci a odmítnutí kompromisu na úkor kvality.  Od té doby si společnost osvojila výrobu holinek pro děti a dospělé používáním nových materiálů, zavedením revoluční technologie a spolehnutím se na starou dobrou ruční práci. Co odlišuje holinky značky Hunter od konkurence je částečně proces, jehož tajemství je velmi přísně chráněno. Výsledkem je o hodně pevnější holinka, jež vydrží i ty nejtvrdší podmínky.

Značka Hunter je stejně tak hrdá na věci, jež se změnily, jako i na ty, které zůstaly stejné. Počasí je stejně mokré a holinky značky Hunter jsou stejně dobré! Dnes zůstává značka Hunterpreferovanou značkou holinek pro muže, ženy a děti, kteří rádi pracují a hrají si s nasazením. Ať už míříte za čímkoliv, do vzdálených zalesněných terénů či do rušných městských ulic, značka Hunter vám nabízí perfektní obuv, ve které si udržíte svůj jedinečný životní styl.

Hunter front

hunter logo-min 

Hunter is a British heritage brand renowned for its iconic Original boot. Founded in Scotland in 1856 by American entrepreneur Henry Lee Norris as the North British Rubber Company, the brand has a history of innovation and pioneering design.

Originally, Hunter rain boots were designed for traversing Scotland's rugged terrain and combating its unpredictable weather. Since then, the reputation of Hunter men's rain boots, Hunter women's rain boots and Hunter children's rain boots for perf
ormance, durability and outstanding comfort has become legendary worldwide.

Although their links to the present day cover over 150 years and an awful lot of advancement, there are things about a pair of Hunter rain boots that Henry would still recognize: the care, the craftsmanship, and the refusal to compromise on quality.  Ever since, they've been mastering the art of welly making for children and adults, by using the best of new materials, introducing revolutionary technology and replying on good old fashioned hand craftsmanship. What sets Hunter rain boots apart from the competition lies in part to a closely guarded secret process. The result is a much stronger, watertight boot that will perform under the toughest conditions.

Hunter is equally proud of the things that have changed and the things that stay the same. The weather's just as wet and the Hunter rain boots are just as good! Today, Hunter remains the preferred welly brand for men, women and children who like to work hard and play hard. Wherever your pursuits may lie, be they in a distant wooded field or amidst the bustle of city streets, Hunter has the perfect footwear for keeping up with your unique lifestyle.

 Hunter front