Nějaké otázky?+420228880486

Souhlas se zasíláním zpravodajů

SOUHLAS

SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU

Zaškrtnutím políčka "Souhlasím" potvrzuji, že jsem se seznámil/a s tím, jakým způsobem bude společnost UAB "Open 24", IČO 300569944, se sídlem: Turgelių 1, LT-02103 Vilnius (dále jen "Společnost"), jakožto správce údajů, zpracovávat mé osobní údaje za níže uvedených podmínek, a s tímto zpracováním svých osobních údajů dobrovolně souhlasím.

Účel: zasílání newsletterů.

Zpracovávané osobní údaje: kontaktní údaje (e-mailová adresa).

Byl/a jsem informován/a o tom, že

-        Společnost bude zpracovávat mé osobní údaje na základě mého svobodně uděleného souhlasu, který mám právo kdykoli odvolat.

-        Společnost při zpracování mých osobních údajů za výše uvedeným účelem nepoužívá žádné automatizované rozhodovací procesy, včetně profilování, které by pro mě mohly mít právní důsledky nebo podobně závažné účinky.

-        Společnost je oprávněna získat mé výše uvedené osobní údaje pouze ode mne.

-        Společnost je oprávněna předat mé výše uvedené osobní údaje zpracovatelům údajů, kteří poskytují služby přímého marketingu zasílání zpráv, analýzy dat, ukládání dat, hostingové služby webových stránek.

-        Společnost bude zpracovávat mé osobní údaje po dobu platnosti mého souhlasu, nejdéle však po dobu 2 (dvou) let. Pokud odvolám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro určitý účel, osobní údaje již nebudou pro tento účel zpracovávány a budou vymazány.

Jsem informován/a a rozumím tomu, že mám následující práva: na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům; požadovat opravu nesprávných, neúplných nebo nepřesných osobních údajů; požadovat likvidaci svých osobních údajů nebo pozastavení zpracování svých osobních údajů, s výjimkou uchovávání svých osobních údajů, pokud se tak děje v rozporu s právními předpisy; obdržet své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a/nebo počítačově čitelném formátu; vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů; odvolat tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů, aniž je dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před odvoláním souhlasu; omezit zpracování mých osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy; nebo podat stížnost u Státního úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsem informován/a, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu, které bylo provedeno před odvoláním souhlasu.

Jsem informován/a a beru na vědomí, že pokud si přeji kdykoli uplatnit právo na odvolání souhlasu, vznést námitku proti zpracování nebo uplatnit jakákoli jiná práva, mohu tak učinit písemně a/nebo ústně kontaktováním společnosti na těchto kontaktních údajích: e-mailem na adrese info@open-24.cz a/nebo telefonicky na čísle +420228880486.

 

Kontaktní údaje společnosti:

UAB Open 24

IČO: 300569944

Sídlo: Turgelių 1, LT-02103 Vilnius

Tel.: +420228880486

E-mail: info@open-24.cz